Star Light Star Bright

Star Light Star Bright Lyrics

Star light, star bright
The first star I see tonight
I wish I may, I wish I might
Have the wish I wish tonight

Star light, star bright
The first star I see tonight
I wish I may, I wish I might
Have the wish I wish tonight

Star light, star bright
The first star I see tonight
I wish I may, I wish I might
Have the wish I wish tonight

 

© El Bebe Productions Limited