Diez dinosaurios

Un dino, dos dino, tres dinosaurios
cuatro dino, cinco dino, seis dinosaurios
siete dino, ocho dino, nueve dinosaurios
diez dinosaurios

Un dino, dos dino, tres dinosaurios
cuatro dino, cinco dino, seis dinosaurios
siete dino, ocho dino, nueve dinosaurios
diez dinosaurios

Diez dino, nueve dino, ocho dinosaurios
Siete dino, seis dino, cinco dinosaurios
cuatro dino, tres dino, dos dinosaurios
un dinosaurio

Un dino, dos dino, tres dinosaurios
cuatro dino, cinco dino, seis dinosaurios
siete dino, ocho dino, nueve dinosaurios
diez dinosaurios

Un dino, dos dino, tres dinosaurios
cuatro dino, cinco dino, seis dinosaurios
siete dino, ocho dino, nueve dinosaurios
diez dinosaurios